23 September 2020

Samspill i coronaens tid

Åsen Blåsen er tilbake i øvingslokalene på Persbråten. Vi følger retningslinjer fra Norges musikkorpsforbund for smittevern for musikkøvelser spesielt, retningslinjer fra skolen for smittevern ved bruk av lokalene og retningslinjer fra sentrale og lokale myndigheter for smittevernet generelt. Det er veldig godt å endelig spille sammen igjen.